แบบฟอร์มเสนอขายที่ดิน

  ข้อมูลผู้นำเสนอ

  แนบภาพบัตรประชาชน

  รายละเอียดที่ดิน

  ไร่
  งาน
  ตร.ว

  ระบุราคา

  * สามารถใส่ ราคา/ตร.ว หรือ ราคา/ตร.ไร่ หรือ มูลค่ารวม ก่อนก็ได้
  บาท/ตร.ว
  บาท/ไร่
  บาท

  รายละเอียดที่ดิน

  ตำบล
  อำเภอ
  จังหวัด
  ถนน
  ซอย

  ระบุพิกัด Latitude และ Longitude

  อัพโหลดระวางที่ดิน

  รองรับไฟล์ jpg,png,gif,pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB

  อัพโหลดโฉนดที่ดิน

  รองรับไฟล์ jpg,png,gif,pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB

  อัพโหลดแผนที่ / หน้าที่ดิน

  รองรับไฟล์ jpg,png,gif,pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB

  อัพโหลดกรอบที่ดิน ที่เสนอขาย

  รองรับไฟล์ jpg,png,gif,pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB

  สรุปรายการเสนอขายที่ดิน

  ข้อมูลผู้นำเสนอ
  ประเภท:
  ชื่อ:
  นามสกุล:
  อีเมล์:
  เบอร์โทร:
  เลขบัตรประชาชน:
  ภาพบัตรประชาชน:
  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน:
  รายละเอียดที่ดิน
  จำนวนไร่: ไร่
  จำนวนงาน: งาน
  จำนวนตร.วา: ตร.ว

  ราคา/ตร.ว: บาท

  ราคา/ไร่: บาท

  มูลค่ารวม: บาท
  ตำบล/แขวง:
  อำเภอ/เขต:
  จังหวัด:
  ถนน:
  ซอย:
  Latitude:
  Longitude:

  ระวางที่ดิน:
  โฉนดที่ดิน:
  แผนที่/หน้าที่ดิน:
  กรอบที่ดิน: