เจ ซิตี้ ติวานนท์-บางกะดี

แนวคิดโครงการ

“สร้างชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ”

ธรรมชาติที่อยู่อาศัย ที่ใกล้สายน้ำแห่งชีวิต JSP มุ่งมั่นพัฒนา  การออกแบบโครงการที่อยู่อาศัย  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งจากในโครงการและบริเวณรอบโครงการเพื่อให้อยู่กับธรรมชาติมากที่สุด ทั้งจากพื้นที่สีเขียวในโครงการที่มีมากกว่า 4 ไร่!! เพื่อให้คุณได้สูดอากาศบริสุทธิ์สุด สดชื่นทุกวัน

ผังโครงการ
ข้อมูลโครงการ
แบบ 1 จอดรถ
แบบ 2 จอดรถ

ชมห้องแบบ 360° / Youtube

ลากเม้าส์ไปยังทิศที่ต้องการ/คลิกจุดเพื่อรับชมห้องต่างๆ หรือเลือกชมวีดีโอ

ที่ตั้งโครงการ


ชื่อโครงการ : เจ ซิตี้ ติวานนท์-บางกะดี
ที่อยู่ :

ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี

เบอร์โทร : 0632685553

ติดต่อสอบถาม 02-897-8888

สอบถามข้อมูลโครงการ โปรโมชั่นโครงการ
ชื่อ - สกุล
หมายเลขติดต่อ
อีเมล์
เรื่องที่ต้องการติดต่อ


ข้อความต้องการติดต่อ
ยืนยันข้อมูล