ที่ดินเปล่า อําเภอบางบัวทอง

POSTED ON

สินทรัพย์ ส่วนที่ 1 : เนื้อที่รวม 29-1-1.3 ไร่ หรือ 11,701.3 ตารางวา

ลักษณะรูป : แปลงของที่ดินเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีหน้ากว้างติดถนนคือ ด้านทิศตะวันออกติดถนนบางกรวย-ไทรน้อย และด้านทิศเหนือติดโครงการ เจ ซิตี้ รัตนาธิเบศร์-บางบัวทอง

สภาพที่ดินได้รับการพัฒนาบางส่วน สินทรัพย์ ส่วนที่ 2 : เนื้อที่รวม 27-1-9.9 ไร่ หรือ 10,909.9 ตารางวา

ลักษณะรูป : แปลงของที่ดินเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยม โดยมีหน้ากว้างติดถนนคือ ด้านทิศตะวันออกติดถนนบางกรวย-ไทรน้อย และด้านทิศเหนือติดที่ดินส่วนที่ 1 ด้านใต้ติดคลองพระราหาพิมล

สภาพที่ดินได้รับการพัฒนาบางส่วน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน : บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)