รายงานสินทรัพย์บริษัทเสนอขาย

฿ 2,576,000,000
ที่ดินเปล่า ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ที่ดินเปล่า ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ

สินทรัพย์ ส่วนที่ 1 : เนื้อที่รวม 70-1-46.2 ไร่ หรือ 28,146.2 ตารางวา ลักษณะรูป : แปลงของที่ดินเป็นรูปหลาย
เหลี่ยมหลายแปลงต่อกัน (ตามเอกสารแนบ) โดยมีหน้ากว้างติดถนนคือ ด้านทิศตะวันออกติดถนนสุขุมวิท และด้านทิศเหนือ
ติดที่ดินบุคคลอื่นสภาพที่ดินได้รับการพัฒนาบางส่วน

สินทรัพย์ ส่วนที่ 2 : เนื้อที่รวม 73-1-53.1 ไร่ หรือ 29,353.10 ตารางวา ลักษณะรูป : แปลงของที่ดินเป็นรูปหลาย
เหลี่ยมหลายแปลงต่อกัน(ตามเอกสารแนบ) โดยมีหน้ากว้างติดถนนคือด้านทิศตะวันออกติดถนนสุขุมวิท และด้านทิศเหนือ
ติดที่ดินส่วนที่ 3 ด้านใต้ที่ดินบุคคลอื่น สภาพที่ดินได้รับการพัฒนาบางส่วน

สินทรัพย์ ส่วนที่ 3 : เนื้อที่รวม 17-1-5.8 ไร่ หรือ 6,905.80 ตารางวา ลักษณะรูป แปลงของที่ดินเป็นรูปหลาย
เหลี่ยมหลายแปลงต่อกัน(ตามเอกสารแนบ) โดยมีหน้ากว้างติดถนนคือ ด้านทิศตะวันออกติดถนนสุขุมวิท และด้านทิศเหนือ
ติดที่ดินส่วนที่ 1 ด้านใต้ที่ดินส่วนที่ 2 สภาพที่ดินได้รับการพัฒนาบางส่วน

ดูเพิ่มเติม