โฟร์แมนก่อสร้าง

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตฐาน
2. ควบคุมงานก่อสร้างให้ทันตามแผนงาน
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ Payment
4. ประสานงานการส่งมอบบานให้ลูกค้า
5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สาขาโยธา
2. อายุ 25-30 ปี
3. มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตฐาน
2. ควบคุมงานก่อสร้างให้ทันตามแผนงาน
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและ Payment
4. ประสานงานการส่งมอบบานให้ลูกค้า
5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สาขาโยธา
2. อายุ 25-30 ปี
3. มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ประจำโครงการ
จำนวนที่เปิดรับ
 • 2
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง