เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– วางแผนการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามแผนงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชุดโอน หลังจากเสร็จสิ้นการโอนกรรมสิทธิ์
– ตรวจสอบการคำนวณราคาทุนทรัพย์เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
– เบิกโฉนดและแคชเชียร์เช็คจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานโอนกรรมสิทธิ์ 2 ปี
– ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ 2 ปี

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– วางแผนการปฏิบัติงานโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตามแผนงาน
– ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารชุดโอน หลังจากเสร็จสิ้นการโอนกรรมสิทธิ์
– ตรวจสอบการคำนวณราคาทุนทรัพย์เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและภาษี
– เบิกโฉนดและแคชเชียร์เช็คจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานโอนกรรมสิทธิ์ 2 ปี
– ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อ 2 ปี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง