เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีงบประมาณ

รายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. บันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ RMS  เริ่มงบ,เปิดสิทธิ์,ปล่อยงบ,โยกงบ,เพิ่มงบ,
 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก้ไขปัญหาในเรื่องงบประมาณ
 3. ช่วยจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำและติดตามงบประมาณประจำปี ส่วนกลาง และโครงการ
 5. ช่วยผู้จัดการออกแบบจัดเก็บข้อมูลงบประมาณทั้งหมด และประมวลผล
 6. ช่วยจัดทำรายงานเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ ประจำเดือน ,ไตรมาส,ครึ่งปี
 7. จัดเก็บเอกสาร Memo ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. บันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ RMS  เริ่มงบ,เปิดสิทธิ์,ปล่อยงบ,โยกงบ,เพิ่มงบ,
 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก้ไขปัญหาในเรื่องงบประมาณ
 3. ช่วยจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำและติดตามงบประมาณประจำปี ส่วนกลาง และโครงการ
 5. ช่วยผู้จัดการออกแบบจัดเก็บข้อมูลงบประมาณทั้งหมด และประมวลผล
 6. ช่วยจัดทำรายงานเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ ประจำเดือน ,ไตรมาส,ครึ่งปี
 7. จัดเก็บเอกสาร Memo ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง