เจ้าหน้าที่ประสานงานกฏหมาย

รายละเอียด
รายละเอียดงาน

– จัดเก็บสัญญา และนิติกรรมต่างๆของบริษัท จัดทำข้อมูลสำรองของสัญญาและนิติกรรมเข้าระบบ
– จัดทำร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย และบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
– ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญา
– นัดประชุม เตรียมเอกสาร รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต มีใบอนุญาตทนายความ
 2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านกฎหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
รายละเอียดงาน

– จัดเก็บสัญญา และนิติกรรมต่างๆของบริษัท จัดทำข้อมูลสำรองของสัญญาและนิติกรรมเข้าระบบ
– จัดทำร่างสัญญา เอกสารทางกฎหมาย และบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐาน
– ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการลงนามสัญญา
– นัดประชุม เตรียมเอกสาร รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต มีใบอนุญาตทนายความ
 2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านกฎหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 2
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง