เจ้าหน้าที่บริหารงานนิติบุคคล

รายละเอียด
 1. ดูแลบริหารชุมชนให้มีความเรียบร้อย เป็นระบบระเบียบ และเป็นไปตามพรบ. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. ให้บริการลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้านโดยยึดมั่นใจบริการที่เป็นเลิศเป็นสำคัญ
 3. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้รปภ. แม่บ้าน
 4. ดำเนินการติดตามและจัดเก็บค่าบริการสาธารณะ
 5. ดูแลส่วนกลางและสภาพทั่วไปภายในโครงการให้อยู่ในความเรียบร้อย
 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. อายุ 25 – 45 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารนิติบุคคลโครงการ หรือหมู่บ้าน อย่างน้อย 3 ปี
 5. มีทักษะการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 7. สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของบริษัทได้ หากมีรถส่วนตัวหรือสามารถย้ายที่พักได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • โซนบางใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1 อัตรา
วันที่เปิดรับสมัคร

01/04/2021 - 03/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง