เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

รายละเอียด
 1. รับเรื่องซ่อมหลังโอนและติดตามผู้รับเหมาเข้าเก็บงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ตรวจบ้านสต็อกที่ลูกค้ารับจอง จัดหาผู้รับเหมา เสนอราคา และขออนุมัติเก็บงาน
 3. ส่งมอบชุดกุญแจและเอกสารต่างๆ หลังโอนแก่ลูกค้า
 4. ตรวจความเรียบร้อยโครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอ
 5. จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงานบ้านสต็อก ทะเบียนคุมการต่อเติม
 6. ติดตามงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี วิศวกรโยธา ก่อสร้าง สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศ ชาย อายุ 24 – 35 ปี
 3. มีประสบการณ์บริการหลังการขายอย่างน้อย 1 ปี
 4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาหน้างานได้
 5. สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 6. มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 8. สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของบริษัทได้ หากมีรถส่วนตัวหรือสามารถย้ายที่พักได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ประจำโครงการ
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1 อัตรา
วันที่เปิดรับสมัคร

01/06/2020 - 02/28/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง