เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจความเรียบร้อยโครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอ
2. รับเรื่องซ่อมหลังโอนและติดตามผู้รับเหมาเข้าเก็บงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ตรวจบ้านสต็อกที่ลูกค้ารับจอง จัดหาผู้รับเหมา เสนอราคา และขออนุมัติเก็บงาน
4. ส่งมอบอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ หลังโอนแก่ลูกค้า
5. จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงานบ้านสต็อก ทะเบียนคุมการต่อเติม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี วิศวกรโยธา ก่อสร้าง สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์บริการหลังการขายอย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของบริษัทได้
6. มีใบอนุญาติวิศวกรควบคุมงาน (กว.)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจความเรียบร้อยโครงการให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอ
2. รับเรื่องซ่อมหลังโอนและติดตามผู้รับเหมาเข้าเก็บงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. ตรวจบ้านสต็อกที่ลูกค้ารับจอง จัดหาผู้รับเหมา เสนอราคา และขออนุมัติเก็บงาน
4. ส่งมอบอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ หลังโอนแก่ลูกค้า
5. จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงานบ้านสต็อก ทะเบียนคุมการต่อเติม

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี วิศวกรโยธา ก่อสร้าง สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์บริการหลังการขายอย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักในงานบริการ มีทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5. สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆของบริษัทได้
6. มีใบอนุญาติวิศวกรควบคุมงาน (กว.)

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ประจำโครงการ
จำนวนที่เปิดรับ
 • 3
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง