เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

รายละเอียด

ความรับผิดชอบหลัก :

– จัดเตรียม รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องใช้ก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ เช่น ขอเข้าตรวจ ตารางเวลานัดหมายผู้ตรวจสอบ
– ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เกิดขึ้นในโครงการ
– จัดทำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ สรุปประเด็นและนำเสนอให้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ความรับผิดชอบหลัก :

– จัดเตรียม รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต้องใช้ก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ เช่น ขอเข้าตรวจ ตารางเวลานัดหมายผู้ตรวจสอบ
– ตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เกิดขึ้นในโครงการ
– จัดทำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ สรุปประเด็นและนำเสนอให้

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 2
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง