เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

รายละเอียด
 1. วิเคราะห์และกำหนดเกณฑ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย จัดทำข้อเสนอแนะและมาตรการต่อหน่วยงานต่างๆ
 2. จัดทำและพัฒนาขั้นตอนการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท
 3. ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบ และวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และลักษณะปัญหาจากกิจกรรมการดำเนินงานและหาทางป้องกัน
 4. แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และให้ปฏิบัติตามคู่มือ
 5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน สถิติและข้อเสนอะแนะด้านความปลอดภัยแก่บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ประสานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5-7 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. สามารถใช้งาน Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะในการประสานงาน
 5. มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำ
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1 อัตรา
วันที่เปิดรับสมัคร

06/01/2020 - 06/30/2020

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

ระบุอีเมล์ในการสมัคร

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง