ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร

รายละเอียด

Key Responsibilities:

 • Develop key talents recruiting plans and strategy.
 • Develop and implement policy and procedure which related to key talent recruitment and selection.
 • Provide recruitment counsel and guidance to line managers.
 • Design the selection matrix for choosing the optimum recruitment channel and recruitment source.
 • Overall handle end to end recruiting functions, getting requirements, job posting, coordinate with line manager for shortlisting candidates scheduling interviews, make offer, on-boarding and work collaboratively across the teams to ensure full service is provided to candidates and line manager.
 • Conduct interviews, manage the candidate interviews including obtaining feedback and other recruitment related activities.
 • Explore best market practice in key talent recruitment and staffing, implement best practices in organizations.
 • Proactively seek market intelligence to gain a competitive advantage in attraction, assessment and sourcing methodologies.
 • To setup external networks and activities in order to attract the key talent.
 • To administrate recruitment data and to regularly report to line management in order to increase the efficiency and quality of the recruitment operations.
 • Analyze data to improvement or come up with development idea related to recruitment and selection.
 • Research talent acquisition trend in staffing industry.
 • Manage respective candidate pools to ensure qualified candidates remain engaged in current or future opportunities.
 • Other as assigned.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in any related disciplines
 • 5+ years of experience in recruitment function with end to end process
 • Good Knowledge and skill in interview or modern recruitment tool
 • Good understanding of Employer Branding strategies
 • Outstanding communications and interpersonal skills
 • Good command of written and spoken English
 • Able to work with deadline & under time pressure
 • Ability to work on multi-task and highly self-motivated
 • Creative thinker and proactive problem solver
 • A positive, “can do” attitude
คุณสมบัติของผู้สมัคร

Key Responsibilities:

 • Develop key talents recruiting plans and strategy.
 • Develop and implement policy and procedure which related to key talent recruitment and selection.
 • Provide recruitment counsel and guidance to line managers.
 • Design the selection matrix for choosing the optimum recruitment channel and recruitment source.
 • Overall handle end to end recruiting functions, getting requirements, job posting, coordinate with line manager for shortlisting candidates scheduling interviews, make offer, on-boarding and work collaboratively across the teams to ensure full service is provided to candidates and line manager.
 • Conduct interviews, manage the candidate interviews including obtaining feedback and other recruitment related activities.
 • Explore best market practice in key talent recruitment and staffing, implement best practices in organizations.
 • Proactively seek market intelligence to gain a competitive advantage in attraction, assessment and sourcing methodologies.
 • To setup external networks and activities in order to attract the key talent.
 • To administrate recruitment data and to regularly report to line management in order to increase the efficiency and quality of the recruitment operations.
 • Analyze data to improvement or come up with development idea related to recruitment and selection.
 • Research talent acquisition trend in staffing industry.
 • Manage respective candidate pools to ensure qualified candidates remain engaged in current or future opportunities.
 • Other as assigned.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree or higher in any related disciplines
 • 5+ years of experience in recruitment function with end to end process
 • Good Knowledge and skill in interview or modern recruitment tool
 • Good understanding of Employer Branding strategies
 • Outstanding communications and interpersonal skills
 • Good command of written and spoken English
 • Able to work with deadline & under time pressure
 • Ability to work on multi-task and highly self-motivated
 • Creative thinker and proactive problem solver
 • A positive, “can do” attitude
สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 04/30/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง