ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร (HROD)

รายละเอียด

Key Responsibilities:

• Diagnose and assess organization gaps, data analysis, develop appropriate interventions, evaluate and oversee results to support continuous improvement, people capability, cultural transformation etc.
• Culture management and monitor corporate culture climate so that it supports the organization’s business goals and mission. Work closely with related functions to facilitate communication among new employees, current employees, and management team.
• Ability to develop innovative communication methods, collaboration challenges and support all clients by providing consultation, tools and expertise to achieve transformation change.
• Special development project assignment.

Qualifications :

• Age Between 30 – 35 years old.
• Bachelor’s degree or Master’s degree in HR development, organization development or related fields.
• At least 5 years’ experiences in HR development, organization development.
• Excellent team leader, interpersonal skills and collaboration skills, and a strategic thinker.
• Strong analytical skill with the ability to implement HR Tools to support Business Goals.
• Excellent communication skills and capable to deal with complex topics.
• Good command of written and verbal English communication skills.
• Computer-literate & have a good working knowledge/presentation skill of Microsoft Office Excel / Word / PowerPoint

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Key Responsibilities:

• Diagnose and assess organization gaps, data analysis, develop appropriate interventions, evaluate and oversee results to support continuous improvement, people capability, cultural transformation etc.
• Culture management and monitor corporate culture climate so that it supports the organization’s business goals and mission. Work closely with related functions to facilitate communication among new employees, current employees, and management team.
• Ability to develop innovative communication methods, collaboration challenges and support all clients by providing consultation, tools and expertise to achieve transformation change.
• Special development project assignment.

Qualifications :

• Age Between 30 – 35 years old.
• Bachelor’s degree or Master’s degree in HR development, organization development or related fields.
• At least 5 years’ experiences in HR development, organization development.
• Excellent team leader, interpersonal skills and collaboration skills, and a strategic thinker.
• Strong analytical skill with the ability to implement HR Tools to support Business Goals.
• Excellent communication skills and capable to deal with complex topics.
• Good command of written and verbal English communication skills.
• Computer-literate & have a good working knowledge/presentation skill of Microsoft Office Excel / Word / PowerPoint

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • สำนักงานใหญ่
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง