ผู้จัดการฝ่ายขาย (สาธร-กัลปพฤกษ์)

รายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. กำหนดเป้าหมายการขาย ราคาขาย กลยุทธ์ในการขายวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อผลักดันให้เกิดรายได้ (Revenue) ให้แก่บริษัท
2. กำกับดูแลติดตาม KPI ยอดการจอง การโอนของให้ได้ตามเป้าหมายการขายที่กำหนดรวมถึงให้ติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3. กำกับดูแลการควบคุมต้นทุนราคาขายตามมาตรฐานองค์กรและสถาบันการเงิน
4. สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีและกลับมาซื้อซ้ำ
5. การรักษาลูกค้าเก่า การติดตามความต้องการของลูกค้าและประเมินผลการสั่งซื้อ
6. การกำกับดูแลและรายงานสรุปผลการดำเนินงานขายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. การบริหารทีมงานให้ร้างผลงานตาเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ตรงด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน/ทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย์) 7 ปี
3. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการนำเสนอและปิดการขายได้ดี และมีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความเข้าใจพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์สินค้า และวิเคราะห์คู่แข่งได้ดี และวางกลยุทธ์ได้

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. กำหนดเป้าหมายการขาย ราคาขาย กลยุทธ์ในการขายวางแผน วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อผลักดันให้เกิดรายได้ (Revenue) ให้แก่บริษัท
2. กำกับดูแลติดตาม KPI ยอดการจอง การโอนของให้ได้ตามเป้าหมายการขายที่กำหนดรวมถึงให้ติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3. กำกับดูแลการควบคุมต้นทุนราคาขายตามมาตรฐานองค์กรและสถาบันการเงิน
4. สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีและกลับมาซื้อซ้ำ
5. การรักษาลูกค้าเก่า การติดตามความต้องการของลูกค้าและประเมินผลการสั่งซื้อ
6. การกำกับดูแลและรายงานสรุปผลการดำเนินงานขายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. การบริหารทีมงานให้ร้างผลงานตาเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. มีประสบการณ์ตรงด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ (บ้าน/ทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย์) 7 ปี
3. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการนำเสนอและปิดการขายได้ดี และมีความรู้ทางด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความเข้าใจพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ลูกค้า วิเคราะห์สินค้า และวิเคราะห์คู่แข่งได้ดี และวางกลยุทธ์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ประจำโครงการ
จำนวนที่เปิดรับ
 • 1
วันที่เปิดรับสมัคร

03/01/2021 - 05/31/2021

ค้นหางานในตำแหน่งอื่นๆ

ร่วมงานกับเรา

  ระบุอีเมล์ในการสมัคร

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ดังต่อไปนี้

  1. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับเท่านั้น

  2. ระบบควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้สมัครงานลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้สมัครงานไว้เป็นความลับ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบทางกฎหมาย และข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ บริษัทฯ เมื่อผู้สมัครงานแจ้งมายังบริษัทผ่านทางหนังสือ หรือทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (e-mail)

  3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจทุกประการ เว้นแต่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้สมัครงาน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง