ที่ดินเปล่า ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ที่ดินเปล่า ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ สินทรัพย์ ส่วนที่ 1: เนื้อที่รวม 70-1-46.2 ไร่ หรือ 28,146.2 ตารางวา ลักษณะรูป : แปลงของที่ดินเป็นรูป
หลาย เหลี่ยมหลายแปลงต่อกัน (ตามเอกสารแนบ) โดยมีหน้า กว้างติดถนนคือ ด้านทิศตะวันออกติดถนนสุขุมวิท และ
ด้านทิศเหนือ ติดที่ดินบุคคลอื่นสภาพที่ดินได้รับการพัฒนาบางส่วน

สินทรัพย์ ส่วนที่ 2: เนื้อที่รวม 73-1-53.1 ไร่ หรือ 29,353.10 ตารางวา ลักษณะรูป :แปลงของที่ดินเป็นรูป
หลายเหลี่ยมหลายแปลงต่อกัน(ตามเอกสารแนบ) โดยมีหน้ากว้างติดถนนคือด้านที่ศตะวันออกติดถนนสุขุมวิท และ
ด้านทิศเหนือติดที่ดินส่วนที่ 3 ด้านใต้ที่ดินบุคคลอื่น สภาพที่ดินได้รับ

สินทรัพย์ ส่วนที่ 3 : เนื้อที่รวม 17-1-5.8 ไร่ หรือ 6,905.80 ตารางวา ลักษณะรูป แปลงของที่ดินเป็นรูป
หลายเหลี่ยมหลายแปลงต่อกัน(ตามเอกสารแนบ) โดยมีหน้ากว้างติดถนนคือ ด้านทิศตะวันออกติดถนนสุขุมวิท และด้านทิศเหนือ

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม