โปรโมชั่น JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ผ่อนเริ่ม ล้านละ 1,500 วาร์ปต่อไม่รอแล้วนะ

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชั่น “JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ผ่อนเริ่ม ล้านละ 1,500 วาร์ปต่อไม่รอแล้วนะ”

ภาพถ่ายทุกภาพเป็นบรรยากาศจำลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107557000012 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ : นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และ นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้  30 มิถุนายน 2562 โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น, โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%)โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น, โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 โครงการที่ร่วมโปรโมทชั่น เจ ทาวน์ เอ็กคลูซีฟ บางปะกง บ้านโพธิ์,เจ บิซ บางปะกง บ้านโพธิ์,เจ วิลล่า บางปะกง บ้านโพธิ์,เจ ซิตี้ ติวานนท์ บางกะดี ,ไมอามี่ คอนโด ,เจซิตี้ รัตนาธิเบศร์ -บางบัวทอง ,เจ ทาวน์ เอ็กซ์คลูซีฟ รังสิตคลอง 1 ,เจ บิซ รังสิตคลอง 1 ,เจ วิลล่า รังสิตคลอง 1 ,เจ แกรนด์ รังสิตคลอง1,เจ ซิตี้ ศรีราชา-อัสสัมชัญ,เจ วิลล่า วงแหวนบางใหญ่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

1 )  เจ ทาวน์ เอ็กคลูซีฟ บางปะกง – บ้านโพธิ์ | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ทาวน์โฮม 4 นอน ติดถนนใหญ่ บางปะกง-มอเตอร์เวย์ เริ่ม 1.79 ล้าน*

โครงการ J Town Exclusive บางปะกง – บ้านโพธิ์ : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และ นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)ที่ตั้งโครงการ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 4-2-50.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 29347 และ 29348 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 5/2562 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ดินและอาคารไม่มีภาระผูกพันแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง เริ่มก่อสร้าง เมษายน 2561 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2562 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30วัน หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้านบาท จำนวน 1 แปลง คือแปลง 50, 54 โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

 

2 ) เจ บิซ บางปะกง – บ้านโพธิ์ |  JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 อาคารพาณิชย์ ติดถนนใหญ่ บางปะกง-มอเตอร์เวย์ เริ่ม 3.69 ล้าน*

โครงการ JSP CITY @ บางปะกง – JSP : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 8-1-82.8 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 29346 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 1/2560 ณ วันที่20 มิถุนายน 2561 ที่ดินและอาคารไม่มีภาระผูกพันแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง เริ่มก่อสร้าง กรกฎาคม 2559 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2562 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน
หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท จำนวนจำกัด โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

3 ) เจ วิลล่า บางปะกง – บ้านโพธิ์ | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 บ้านหรู 4 นอน ติดถนนใหญ่ บางปะกง-มอเตอร์เวย์ เริ่ม 3.29 ล้าน*

โครงการ J Villa บางปะกง – บ้านโพธิ์ : เจ้าของโครงการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 26-3-12.6 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 5236 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 16/2560 ณ วันที่16พฤษภาคม2560 ที่ดินและอาคารไม่มีภาระผูกพันแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง เริ่มก่อสร้าง กันยายน 2559 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2563 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน
หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 3.29 ล้านบาท จำนวนจำกัด โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

4 ) เจ ซิตี้ ติวานนท์ – บางกะดี | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ทาวน์โฮม 4 นอน ติดถนนติวานนท์ + ทางด่วน 2 สาย และรถไฟฟ้า*

โครงการ เจ ซิตี้ ติวานนท์-บางกระดี : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 31-1-86 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 91822, 91823, 92201 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 19/2560 จดทะเบียนจำนองกับธนาคารธนชาต เริ่มก่อสร้าง : สิงหาคม 2559 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ ตุลาคม 2563 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน
หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท จำนวน 1 แปลง คือแปลง 136 มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

5 ) ไมอามี่ คอนโด | ไมอามี่ คอนโด ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จอง อนุมัติ 100% การันตีราคาประเมิน ผ่อนเริ่มต้น ล้านละ 1500/เดือน.*

โครงการ ไมอามี่ บางปู คอนโดมิเนียม จำนวน 90 อาคาร อาคารละ 5 ชั้น รวมทั้งหมด 5,010 ยูนิต ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการ : บริษัท บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)ทะเบียนเลขที่ 0107557000012 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ 10150
กรรมการผู้จัดการ : นายนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และ นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน : 2,100 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่โครงการประมาณ 120.02 ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ : 327053,327054,327055, 327058,327059, 327060, 327061, 327062, 327065, 327066,รวม10โฉนด พื้นที่โครงการ 67-2-50.2 ไร่ ใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม ที่ ทส.1009.5/5565 ลว. 15 พ.ค. 2558 เริ่มก่อสร้าง : กุมภาพันธ์ 2558 คาดว่าจะ แล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2559*หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-897-8800สระว่ายน้ำ สปอร์ตคลับ เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล มีภาระผูกพันกับ : บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 899,000 บาท จำนวนจำกัด มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลา โปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

6 ) เจ ซิตี้ สุขุมวิท – แพรกษา | J city ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จอง อนุมัติ 100% การันตีราคาประเมิน ผ่อนเริ่มต้น 3000 /เดือน.*

โครงการ JSP City@แพรกษา : ทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 352 หลัง ที่ตั้งโครงการ ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าของโครงการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105558004443 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 กรรมการผู้จัดการ นายนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล หรือ นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่49/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 โฉนดที่ดินเลขที่ 285 พื้นที่โครงการประมาณ 30-2-60.5 ไร่ มีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้าง มิถุนายน 2560 คาดว่าแล้วเสร็จ ตุลาคม 2561 (บางส่วน)

*หมายเหตุ ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น สระว่ายน้ำและสปอร์ตคลับเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่นอกโครงการจัดสรร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 3000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท จำนวนจำกัด มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

7 ) เจ วิลล่า สุขุมวิท – แพรกษา | Jvilla ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จองอนุมัติ 100% การันตีราคาประเมิน ผ่อนเริ่มต้น 5000 /เดือน.*

โครงการ เจ วิลล่า สุขุมวิท-แพรกษา : เจ้าของโครงการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105558004494 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ กรรมการผู้จัดการ : นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ : ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่โครงการ 52-1-40.4 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 333047,333834 ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่27/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 มีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้าง ตุลาคม 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธันวาคม 2560 (บางส่วน)

*หมายเหตุ ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น สระว่ายน้ำและสปอร์ตคลับเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่นอกโครงการจัดสรร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 5000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 3.59 ล้านบาท จำนวนจำกัด มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

8 ) ทิวลิป คอนโด |  JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ยูนิตสุดท้าย!!! คอนโดแต่งครบพร้อมเข้าอยู่

โครงการ ทิวลิป สแควร์ : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107557000012 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 11-0-85 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 74757,74674,62895,74758,3480 เริ่มก่อสร้าง : พ.ย.2557 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ ต.ค.2558 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)ราคาเริ่มต้น 1.29 ล้านบาท จำนวน 1 แปลง คือแปลง 250/315 โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

9 ) อาคารพาณิชย์ ทิวลิป |  JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 อาคารพาณิชย์ ติดถนนใหญ่ เฟสสุดท้าย

โครงการ ทิวลิปสแควร์ อ้อมน้อย : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107557000012 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ :ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ6-3-62.2 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 3481(บางส่วน),74675,74676(บางส่วน),48560(บางส่วน),48561(บางส่วน),74759,74760,75264 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 2/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558 เริ่มก่อสร้าง : มิ.ย.2557 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณมิ.ย.2558และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)ราคาเริ่มต้น 4.09 ล้านบาท จำนวน 1 แปลง คือแปลง 53 โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

10 ) เจซิตี้ รัตนาธิเบศร์ -บางบัวทอง | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ฟรีโอน! ทาวน์โฮม 4 นอน ติดตลาดบางบัวทอง เริ่ม 2.39 ลบ.*

โครงการเจ ซิตี้ รัตนาธิเบศร์- บางบัวทอง : เจ้าของโครงการ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 50,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 22-2-99.2 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 190418 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที 38/2560 จดทะเบียนจำนองกับธนาคารนชาต จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้าง ตุลาคม 2559 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน 2562 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.) ราคาเริ่มต้น 2.39 ล้านบาท จำนวนจำกัด มาก่อนจองก่อน ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 4).กรณีโปรโมชั่นฟรีโอน หมายถึง ลูกค้าต้องซื้อในราคา 2.59 ลบ. ขึ้นไปเท่านั้น ฟรีโอน จะได้ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอน มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ ส่วนกลาง 2 ปี ยกเว้น ค่าจดจำนอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

11 ) สำเพ็ง 2 (ตลาดน้ำ) | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 อาคารพาณิชย์ ติดถนนใหญ่ *

โครงการ – : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107557000012 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ :ตำบลบางแค อำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ20-3-23.4 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 11001(บางส่วน),15531,15533(บางส่วน),15534-15536,16449,16468,16471,16969,18036-18041 และ 26865 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 165/2557 วันที่ 19 ธันวาคม 2557 จดทะเบียนจำนองกับ นายพงศักดิ์ สวาทยานนท์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาท จำนวน 1 แปลง คือแปลง 100 โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

12 ) เจ คอนโด สาทร – กัลปพฤกษ์ | วาร์ปต่อ 0 บาท วันโอน * คอนโดสูง @Jcondo สาทร-กัลปพฤกษ์ 30 ตร.ม. เริ่ม 1.59ลบ.*

โครงการ จ คอนโด สาทร – กัลปพฤกษ์ : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107557000012 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ :ตำบลบางแค อำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ19-3-99.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 4012,21626,19956,5713 หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดโปรโมชั่น ฟรีค่าใช้จ่าย วันโอนประกอบด้วย 1 ฟรีค่าธรรมเนียมโอน 2. ฟรีค่าส่วนกลางจำนวน 1 ปี 3. ฟรีค่าสาธาณูปโภค 4. ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ ยกเว้นค่าจำนอง ลูกค้าเป็นลูกค้าชำระเอง โปรโมชั่นนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ 1มิถุนายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

13 ) เจ คอนโด พระราม 2 | เปิดวาร์ป วาร์ปต่อ 0 บาท วันโอน.* คอนโดสูง @Jcondo Rama 2  เริ่ม 1.89ลบ.*

โครงการ จ คอนโด พระราม 2 : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107557000012 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ :ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 264.1 ตารางวา (0-2-64.17ไร่) โฉนดที่ดินเลขที่ 168123 หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดโปรโมชั่น ฟรีค่าใช้จ่าย วันโอนประกอบด้วย 1 ฟรีค่าธรรมเนียมโอน 2. ฟรีค่าส่วนกลางจำนวน 1 ปี 3. ฟรีค่าสาธาณูปโภค 4. ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ ยกเว้นค่าจำนอง ลูกค้าเป็นลูกค้าชำระเอง โปรโมชั่นนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

14 ) เจ แกรนด์ – สาทร |  JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ทาวน์โฮม 3 ชั้น ติดถนนใหญ่กัลปพฤกษ์*

โครงการ เจ แกรนด์ สาทร-กัลปพฤกษ์ : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107557000012 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 4,823.4 ตารางวา (12-0-23.4ไร่) โฉนดที่ดินเลขที่ 72147(บางส่วน) ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่72/2560 วันที่16 มิถุนายน2560 จดทะเบียนจำนองกับ นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)ราคาเริ่มต้น 4.39 ล้านบาท จำนวน 1 แปลง คือแปลง 92 โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

15 ) เจ ทาวน์ เอ็กซ์คลูซีฟ – รังสิตคลอง 1 | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ทาวน์โฮม 4 นอน ติดถนนใหญ่ ใกล้ฟิวเจอร์+รถไฟฟ้า*

โครงการ J town Exclusive รังสิต-คลอง1 : เจ้าของโครงการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนายลิขิต
ลือสกุลกิจไพศาล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 23-4-47.2 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 117299 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 11/2560 จดทะเบียนจำนองกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2561 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาท จำนวน 5 แปลง คือ แปลง 214, 261, 265, 266, 267 มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

16 ) เจ บิซ รังสิต – คลอง 1 | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 อาคารพาณิชย์ ใจกลางชุมชน ติดถนนใหญ่ ใกล้ฟิวเจอร์+รถไฟฟ้า*

โครงการ J Biz รังสิต-คลอง1 : เจ้าของโครงการบริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พื้นที่โครงการประมาณ 22-0-72.3 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 117301 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน 53/2559 วันที่17 ตุลาคม 2559 จดทะเบียนจำนองกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เริ่มก่อสร้าง : พฤศจิกายน 2558 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน 2564 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 4.49 ล้านบาท จำนวนจำกัด มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

17 ) เจ วิลล่า รังสิต – คลอง 1 | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 บ้านหรู 4 นอน หน้ากว้าง 10 เมตร ติดถนนใหญ่ ใกล้ฟิวเจอร์+รถไฟฟ้า*

โครงการ J Villa รังสิต – คลอง 1 : เจ้าของโครงการบริษัท บ้านพุทธรักษา 2015จำกัด ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2
ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต
ลือสกุลกิจไพศาล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 150,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ภายในโครงการประมาณ 28-0-13.6ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 2961, 6360, 117296 และ 117297 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 14/2560 จดทะเบียนจำนองกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน 2562 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาท จำนวน 1 แปลง คือแปลงที่ 114 มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

18 ) เจ แกรนด์ รังสิต – คลอง1 | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 แกรนด์อิงลิข 4 นอนใหญ่ ติดถนนใหญ่ ใกล้ฟิวเจอร์+รถไฟฟ้า*

โครงการ J-Grand รังสิต – คลอง1 : เจ้าของโครงการบริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต
ลือสกุลกิจไพศาล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 150,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ
16-2-41.7 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 117300 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 51/2560 จดทะเบียนจำนองกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้าง สิงหาคม 2560 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2563 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่มต้น 2.69 ล้านบาท จำนวน 2 แปลง คือแปลงที่ 66 และ 67 มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

19)  เจ ซิตี้ ศรีราชา – อัสสัมชัญ |  JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ทาวน์โฮม 4 นอน ติดอัสสัมชัญ จอง 999 บ.* เริ่ม 2 ล้านต้น*

โครงการ เจ ซิตี้ ศรีราชา-อัสสัมชัญ : เจ้าของโครงการ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559086206 ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ และนายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ทุนจดทะเบียน 50,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ถนนศรีราชา หนองค้อ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 26 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 21615 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 157/2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 จดทะเบียนจดจำนอง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน) เริ่มก่อสร้าง : มิถุนายน 2560 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน 2562 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) รายละเอียดโปรโมชั่น ดอกเบี้ย 0% โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 2.) โปรโมชั่นกู้ 100% เฉพาะกรณีชื้อโดยทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มคลองวงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลากู้ (100%) โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น 3.)โปรโมชั่นผ่อนต่ำ ล้านละ 1500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี 4.) ราคาเริ่ม 2 ล้านบาท จำนวนจำกัด มาก่อนจองก่อน โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า ธนาคารออมสินเท่านั้น ต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

20) เจ วิลล่า วงแหวน – บางใหญ่ | JSP ดอกเบี้ย 0% กู้ 100 ฟรีโอน! บ้านใหญ่ 4 นอน ติดถนนกาญจนาฯ เริ่ม 3.79 ลบ.*

โครงการ เจ วิลล่า วงแหวน-บางใหญ่ : เจ้าของโครงการ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 50,000,000.-บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 18-3-21.6 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 191334 ใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 24/2516 จดทะเบียนจำนองกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อสร้าง กันยายน 2560 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2562 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) ราคาเริ่มต้น 3.79 ล้านบาท จำนวนจำกัด มาก่อนจองก่อนต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 2).กรณีโปรโมชั่นฟรีโอน หมายถึง ลูกค้าต้องซื้อในราคา 4.19 ลบ. ขึ้นไปเท่านั้น ฟรีโอน จะได้ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอน มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ ส่วนกลาง 2 ปี ยกเว้น ค่าจดจำนอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

21) เจ อเวนิว รัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง | ปิดเฟส อาคารพาณิชย์แปลงมุม 4 ยูนิตสุดท้าย ติดถนนใหญ่ ราคาพิเศษ 6.99ลบ.*+ฟรีโอน

โครงการเจ อเวนิว รัตนาธิเบศร์- บางบัวทอง : เจ้าของโครงการ บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 41/1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล และนายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ ทุนจดทะเบียน 2,100,000,000.- บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) ที่ตั้งโครงการ : ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 5-1-27.1 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 190421(บางส่วน) ใบอนุญาตจัดสรรทิ่ดินเลขที่ 72/2561 วันที่ 18 กันยายน 2561
จดทะเบียนจำนองกับ นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ เริ่มก่อสร้าง กันยายน 2560 กำหนดก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จประมาณ มีนาคม 2562 และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบทั้งหมดเป็นภาพจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ราคา และรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ภาพบรรยากาศจำลองเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 1.) ราคาเริ่มต้น 6.99 ล้านบาท จำนวนจำกัด มาก่อนจองก่อนต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาและจดจำนองให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562 2).กรณีโปรโมชั่นฟรีโอน หมายถึง ลูกค้าต้องซื้อในราคา 2.59 ลบ. ขึ้นไปเท่านั้น ฟรีโอน จะได้ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอน มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ ส่วนกลาง 2 ปี ยกเว้น ค่าจดจำนอง 3).ส่วนลดนั้น จะได้ต่อเมื่อซื้อในราคา 6.99 ลบ. ขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1173