เจ ซิตี้ รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง

แนวคิดโครงการ

Smart Energy, Extra Function

ให้มากกว่า…เส้นทางที่หลากหลายเพื่อเชื่อมต่อเข้าเมือง

Better Life smart design

ให้มากกว่า…การตอบโจทย์ทุก Life Style

โปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม

Parade of Happiness...
-ทุกค่าใช้จ่ายเป็น 0*
เริ่ม 2.39 ลบ.*

ผังโครงการ
ข้อมูลโครงการ
1 จอดรถ
2 จอดรถ

ชมห้องแบบ 360° / Youtube

ลากเม้าส์ไปยังทิศที่ต้องการ/คลิกจุดเพื่อรับชมห้องต่างๆ หรือเลือกชมวีดีโอ

ที่ตั้งโครงการ


ชื่อโครงการ : เจ ซิตี้ รัตนาธิเบศร์ บางบัวทอง
ที่อยู่ :

ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

เบอร์โทร : 1173

ติดต่อสอบถาม 02-897-8888

สอบถามข้อมูลโครงการ โปรโมชั่นโครงการ
ชื่อ - สกุล
หมายเลขติดต่อ
อีเมล์
เรื่องที่ต้องการติดต่อ


ข้อความต้องการติดต่อ
ยืนยันข้อมูล