ตำแหน่งงานว่าง รอคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เลขานุการผู้บริหาร

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป

มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการอ่าน/การเขียน)

รับพิจารณาผู้ที่อาจไม่เคยผ่านงานเลขาผู้บริหาร แต่เคยมีประสบการณ์ในงานเลขานุการบริษัท และหรือ งานตรวจสอบภายใน และหรือ งานระบบคุณภาพ และหรือ งานกลยุทธ์ และหรือ สำนักงานกฏหมาย/ทนายความ

วางแผนการทำงาน-ติดตามงานได้ดี

การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา

Toeic 600 ขึ้นไป

Good Interpersonal Relation Skill

เพศหญิง อายุ 28-45 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและบุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

จัดระบบการจัดเก็บและควบคุมเอกสารเข้า-ออก เพื่อควบคุมความครบถ้วนและการเรียกใช้งานเอกสารได้อย่างสะดวก

จัดทำนัดหมายของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งบันทึกการนัดหมาย และประสานงาน เมื่อมีการยืนยัน เลื่อนหรือยกเลิกเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

สมัครงาน

ตำแหน่งาน :
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทร :
เงินเดือน :
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :