ตำแหน่งงานว่าง รอคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 

คุณสมบัติ

เพศชาย,หญิง อายุ 22-32 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน

มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป

มีความรอบคอบละเอียดในการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

บันทึกตั้งหนี้และทำจ่าย

บันทึกรายการค้างรับ,ค้างจ่าย

ตรวจสอบเอกสารใบเบิกงวด

จัดทำภาษีรายเดือน

สมัครงาน

ตำแหน่งาน :
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทร :
เงินเดือน :
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :