ตำแหน่งงานว่าง รอคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีเจ้าหนี้

 

 

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 28-35 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

มีความละเอียดรอบคอบ , รับผิดชอบต่องานได้ที่รับมอบหมาย

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบเอกสารใบเบิกงวดงาน

ตรวจสอบเอกสารวางบิล Supplier , ผู้รับเหมาก่อนบันทึกเข้าระบบ

กำกับดูแลทรัพยส์สินของบริษัทและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานค่าเสื่อมราคา

ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วนถูกต้อง

จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและรายงานค่าเสื่อมราคา

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน

ตำแหน่งาน :
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทร :
เงินเดือน :
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :