ตำแหน่งงานว่าง รอคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ

เพศชาย,หญิง อายุ 18-23 ปี

กำลังศึกษาในระดับปวช-ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ฝึกงานในหน่วยงานต่างๆเช่น ฝ่ายบัญชี,ทรัพยากรมนุษย์,ขาย,จัดซื้อ,สารสนเทศ ฯลฯ

สมัครงาน

ตำแหน่งาน :
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทร :
เงินเดือน :
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :