ตำแหน่งงานว่าง รอคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่ขายประจำโครงการ (J-condo สาทรฯ / J-grand สาทรฯ / สำเพ็ง 2)

คุณสมบัติ

เพศชาย,หญิง อายุ 23-32 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

มีประสบการณ์ด้านงานขายหรืองานบริการ 0-5 ปี

มีใจรักงานขายหรืองานบริการ

สามารถปฎิบัติงาน6วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้บริการลูกค้าในการจอง,บริหารจัดการงานขาย

ประสานงานข้อมูลของลูกค้าให้สถาบันการเงิน

รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน

ตำแหน่งาน :
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทร :
เงินเดือน :
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :