ตำแหน่งงานว่าง รอคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีเจ้าหนี้

คุณสมบัติ

มีความละเอียดรอบคอบและรู้จักสังเกตุความผิดปกติของเนื้องานได้

มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และความสามารถสนับสนุนข้อมูลเร่งด่วนหรืองานที่มีความซับซ้อนให้กับผู้บังคับบัญชาได้

สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างดี ทันเวลาที่กำหนด

มีประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ 3 ปีขึ้นไป

เพศหญิงอายุ 28-38 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตรวจสอบใบสำคัญตั้งหนี้ ของบริษัท JSP และ บริษัทในเครือ

ตรวจสอบรายการสินทรัพย์ 11 บริษัท

ตรวจสอบในเปิดงวดงาน ความผิดปกติ และ เอกสารประกอบในการเปิดงวดงาน

ช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับทางผู้บังคับบัญชา

บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาได้

สมัครงาน

ตำแหน่งาน :
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทร :
เงินเดือน :
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :