ตำแหน่งงานว่าง รอคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีลูกหนี้

คุณสมบัติ

มีความละเอียดรอบคอบและรู้จักสังเกตุความผิดปกติของเนื้องานได้

มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และความสามารถสนับสนุนข้อมูลเร่งด่วนหรืองานที่มีความซับซ้อนให้กับผู้บังคับบัญชาได้

สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างดี ทันเวลาที่กำหนด

มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

เพศหญิงอายุ 28-40 ปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ถ้าเคยผ่านงานด้านอสังหามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คำนวณดอกเบี้ยและบันทึกเข้าระบบ

คำนวณต้นทุนรายเดือนและบันทึกเข้าระบบ

คำนวณและบันทึกดอกเบี้ยรายเดือนได้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน

ตำแหน่งาน :
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทร :
เงินเดือน :
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :