ตำแหน่งงานว่าง รอคุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ผู้จัดการส่วนงานขายประจำโครงการ

คุณสมบัติ

เพศชาย,หญิง อายุ 35-45 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทุกสาขา

มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป

มีความเป็นผู้นำ,แก้ไข,ตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผนงานขาย,บริหารการขาย,รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินตามแผนงานที่กำหนดของบริษัท

แก้ไขปัญหา,ตัดสินใจ,วิเคราะห์ปัญหาในการสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน

ตำแหน่งาน :
ชื่อ - นามสกุล :
เบอร์โทร :
เงินเดือน :
เลขประจำตัวประชาชน :
อีเมล์ :