เสนอขายที่ดิน

ใครๆก็ขายที่ดินให้กับเรา

หากคุณมีความประสงค์จะขายที่ดิน

JSP กำลังรอข้อเสนอจากคุณ 

โดยเฉพาะที่ดินในทำเลต่อไปนี้ และทำเลอื่นๆอีกมากมาย

 

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ที่ดินที่บริษัทฯต้องการ

Land Potential : Grade A

NE

B1 - B2 : ติวานนท์ - สรงประภา
D1 : สายไหม
D5 : วัชรพล - คู้บอน

SE

G5 : ลาดกระบัง - สุวรรณภูม
H3 : ศรีนครินทร์ (แมคโคร)
H5 : ศรีนครินทร์ - เทพารักษ

SW

K5 : หนองแขม
K6 : เพชรเกษม

NW

N1 : พระราม 5 - บางกรวย
N2 : วงแหวน - คลองมหาสวัสดิ์
ขนาดที่ดิน : 15 - 20 ไร่ขึ้นไป
ถนน : ติดถนนหลัก ซอย หรือ ถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง ไม่ต่ำกว่า 6 ม. (รวมไหล่ทาง)
ผังสี : (สีเหลือง-ม.3, สีส้ม, สีแดง) สำหรับ จัดสรรบ้านประเภท ทาวน์เฮ้าส

Land Potential : Grade A

NE

B1 - B2 : ติวานนท์ - สรงประภา
D1 : สายไหม
D5 : วัชรพล - คู้บอน

SE

G5 : ลาดกระบัง - สุวรรณภูม
H3 : ศรีนครินทร์ (แมคโคร)
H5 : ศรีนครินทร์ - เทพารักษ

SW

K5 : หนองแขม
K6 : เพชรเกษม

NW

N1 : พระราม 5 - บางกรวย
N2 : วงแหวน - คลองมหาสวัสดิ์
ขนาดที่ดิน : 15 - 20 ไร่ขึ้นไป
ถนน : ติดถนนหลัก ซอย หรือ ถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง ไม่ต่ำกว่า 6 ม. (รวมไหล่ทาง)
ผังสี : (สีเหลือง-ม.3, สีส้ม, สีแดง) สำหรับ จัดสรรบ้านประเภท ทาวน์เฮ้าส

Land Potential : Grade A

NW

N1 : พระราม 5 - บางกรวย
ขนาดที่ดิน : 15 - 20 ไร่ขึ้นไป
ถนน : ติดถนนหลัก ซอย หรือ ถนนสาธารณะ ขนาดกว้าง ไม่ต่ำกว่า 6 ม. (รวมไหล่ทาง)
ผังสี : (สีเหลือง-ม.3, สีส้ม, สีแดง) สำหรับ จัดสรรบ้านประเภท ทาวน์เฮ้าส

ระเบียบเสนอขายที่ดิน

 

1. แจ้งรายละเอียดที่ดิน ต้องการเสนอขาย
ผู้เสนอขายที่ดิน จำเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน อาทิ ตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
ขนาดของที่ดิน ราคาเสนอขาย และ ชื่อ เบอร์โทร ติดต่อผู้เสนอขาย

2. เอกสารประกอบที่ใช้ในการเสนอขายที่ดิน
2.1 หนังสือมอบอำนาจ
2.2 หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ก.ด.21)

3. ช่องทางเสนอขายที่ดิน
ช่องทางหลัก เว็บไซต์

4. การดำเนินซื้อขายที่ดิน
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะกำหนดเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขายที่ดิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดิน ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

 

ขั้นตอนการดำเนินการซื้อขายที่ดิน

 

1. ส่งข้อมูลที่ดินตามเอกสารซื้อขายที่ดินตามที่บริษัทร้องขอ
2. บริษัทตรวจเช็คเอกสารซื้อขายที่ดิน หากครบถ้วน และทางบริษัทสนใจ จะดำเนินการติดต่อกลับผู้เสนอขาย
3. ผู้เสนอขายที่ดินพาเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดตามระเบียบทางกฎหมาย
4. บริษัทประเมินราคาที่ดิน
5. ในกรณีที่บริษัทสนใจ และประสงค์จะสอบถามรายละเอียด บริษัทจะขอนัดพบเจ้าของที่ดิน
เพื่อเจรจาสรุปรายละเอียดการซื้อขายที่ดิน

 

ระเบียบเสนอขายที่ดิน

 

1. แจ้งรายละเอียดที่ดิน ต้องการเสนอขาย
ผู้เสนอขายที่ดิน จำเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน อาทิ ตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน
ขนาดของที่ดิน ราคาเสนอขาย และ ชื่อ เบอร์โทร ติดต่อผู้เสนอขาย

2. เอกสารประกอบที่ใช้ในการเสนอขายที่ดิน
2.1 หนังสือมอบอำนาจ
2.2 หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ก.ด.21)

3. ช่องทางเสนอขายที่ดิน
ช่องทางหลัก เว็บไซต์

4. การดำเนินซื้อขายที่ดิน
บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จะกำหนดเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขายที่ดิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดิน ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

 

ขั้นตอนการดำเนินการซื้อขายที่ดิน

 

1. ส่งข้อมูลที่ดินตามเอกสารซื้อขายที่ดินตามที่บริษัทร้องขอ
2. บริษัทตรวจเช็คเอกสารซื้อขายที่ดิน หากครบถ้วน และทางบริษัทสนใจ จะดำเนินการติดต่อกลับผู้เสนอขาย
3. ผู้เสนอขายที่ดินพาเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดตามระเบียบทางกฎหมาย
4. บริษัทประเมินราคาที่ดิน
5. ในกรณีที่บริษัทสนใจ และประสงค์จะสอบถามรายละเอียด บริษัทจะขอนัดพบเจ้าของที่ดิน
เพื่อเจรจาสรุปรายละเอียดการซื้อขายที่ดิน