6 ธนาคาร ประกาศ พักเงินต้น-ดอกเบี้ย สินเชื่อ เป็นเวลา 3 เดือน

6 ธนาคาร ประกาศ พักเงินต้น-ดอกเบี้ย สินเชื่อ
เป็นเวลา 3 เดือน ?
.
สำหรับประชาชนที่ได้ผลกระทบจาก Covid-19 ส่งผลต่อชำระสินเชื่อ โดย 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารทีเอ็มบี / ธนาคารธนชาติ / ธนาคารยูโอบี และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย #ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อเป็นเวลา 3 เดือน เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ
.
#jspproperty

 

#ธนาคารออมสิน
สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 63
.
▪️ เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
▪️ ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใด ๆ หากไม่ประสงค์เข้าร่วมก็สามารถจ่ายชำระได้ตามปกติ
.
▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.gsb.or.th/news-events/press-releases/2563/Mar/GSBPR32.aspx

 

#ธนาคารกรุงไทย
ลูกค้าทุกราย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน
.
▪️ กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
.
▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/419?fbclid=IwAR1fjkFbr4rqt6AHRexEUR9kiVwXlWUF5whDAa8atAlL_HCxVS8sDeBrdfI

 

#ธนาคารทีเอ็มบี
สินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
.
▪️ เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
.
▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html?fbclid=IwAR33AFDYVV6T7wnHcIp4DnuZoRJlR8mnALTZOEJ-Ots8n9Y9hM9mjF_ijxQ

 

#ธนาคารธนชาต
สินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
.
▪️ เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
.
▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html?fbclid=IwAR33AFDYVV6T7wnHcIp4DnuZoRJlR8mnALTZOEJ-Ots8n9Y9hM9mjF_ijxQ

 

#ธนาคารยูโอบี
พักชำระดอกเบี้ยและเงินต้น 3 รอบบัญชี
พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชีสามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร
.
▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.uob.co.th/personal/covid19/covid-19_financial-assistance-program.page?fbclid=IwAR34dTmz1rScmBjF1hYi8ieNbWemVF8gxul4n89WAW9sVUtVlqiwaxrE-SY

 

#ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)
พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือ
พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
.
▪️ ลดค่างวดการผ่อนชำระ
▪️ ลงทะเบียนผ่าน line official account : @cimbthai
.
▪️ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.cimbthai.com/th/personal/news-and-promotions/promotions/announcement/annouc03193468.html

 

แชร์ไปที่
กลับ