บทความล่าสุด

1 พ.ค.ของทุกปี "วันแรงงานแห่งชาติ "

วันที่ 1 พฤษภาคม ให้เป็นวันที่ระลึกถึงแรงงานไทย
และให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนด
เรื่องการคุ้มครองแรงงาน อีกทั้งยังกำหนดให้วันกรรมกร
เป็นวันหยุดตามประเพณี

READ MORE

ข่าวสารที่ผ่านมา

สีของดอกกุหลาบบ่งบอกความหมายอะไร

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก สาวเจเอาใจหนุ่มๆ สาวๆ ที่ต้องการมอบดอกไม้บอกแทนความรู้สึกที่มีให้กับคนพิเศษ ดอกไม้ที่นิยมกันมากที่สุด
คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก “ดอกกุหลาบ”

READ MORE