บทความล่าสุด

5 ทำเลน่าลงทุนปี 60

เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 นี้ยุคแห่งการเป็นนายตัวเอง ได้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว เห็นได้ชัดจากการที่นักศึกษาเพิ่งจบใหม่

หันมาลงทุนเปิดธุรกิจค้าขายเอง กล้าที่จะรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กล้าลงทุนมีแนวคิดเป็นของตัวเอง และยิ่งไปกว่านั้นช่องทางการค้า

ก็สะดวกมากขึ้นเมื่อมี social media เข้ามาช่วย การเปิดร้านขายทางออนไลน์จึงเป็นที่นิยมกัน

READ MORE

ข่าวสารที่ผ่านมา

5 ทำเลน่าลงทุนปี 60

เข้าสู่ศตวรรษที่ 20 นี้ยุคแห่งการเป็นนายตัวเอง ได้เริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว เห็นได้ชัดจากการที่นักศึกษาเพิ่งจบใหม่

หันมาลงทุนเปิดธุรกิจค้าขายเอง กล้าที่จะรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น กล้าลงทุนมีแนวคิดเป็นของตัวเอง และยิ่งไปกว่านั้นช่องทางการค้า

ก็สะดวกมากขึ้นเมื่อมี social media เข้ามาช่วย การเปิดร้านขายทางออนไลน์จึงเป็นที่นิยมกัน

READ MORE